Prezentacja Novo Nordisk

Na potrzeby akcji opracowanej przez YOHO, nasz interaktywny zespół wykonał kilka elementów kampanii. W jej zakres weszły prezentacje multimedialne oraz dodatki, jak prezentowany widget.